Překlady

Soudní překlady anglického jazyka

Překlady smluv, certifikátů, rodných listů, úmrtních listů, oddacích listů, plných mocí, výpisů z rejstříku trestů
a všech jiných úředních dokumentů, které musí být ověřeny soudním tlumočníkem.
Překlad se svazuje pomocí trikolory s ověřenou či obyčejnou kopií překládaného dokumentu.

Soudní tlumočení anglického jazyka

Tu a tam se věnuji soudnímu tlumočení svateb, obchodních jednání a soudních jednání.

Právní a obchodní překlady

Jsou moji oblíbenou disciplínou, které se věnuji po celou dobu své 18leté praxe.
Překládám smlouvy, notářské zápisy, výroční zprávy, audity a jiné právnické a obchodní listiny.

Potřebujete překlad nebo tlumočení?

Kontaktujte mne na +420 603 269 306 anebo info@pppreklady.com

Těším se na spolupráci!


Mgr. Pavlína Pravdová

www.pppreklady.com

info@pppreklady.com