Moje projekty

Spolupracuji ...

...s firmami

Walmark, a. s.; Třinec Moravia Steel, a. s.; Třinecké železárny, a. s.; Finidr, s. r. o.;
Patrem Pipe Technologies, s. r. o., advokátními kancelářemi a notáři.

...s lidmi

denně se potkávám s novými lidmi, pro které dělám zejména soudní překlady.

...s překladatelskými agenturami

Pygmalion, s. r. o., Překlady, s. r. o.

...na nejrůznějších projektech

fa EKOTREG Třinec — Projekt pro výběrové řízení — nakládání s nebezpečným odpadem
HBSS, s.r.o. — Projekt pro výběrové řízení — nakládání s nebezpečným odpadem
Kazuist, Třinec — Projekt vzdělávání a poradenství pro začínající podnikatele
Překlady a tlumočení pro státní orgány: soudy, policie, státní zastupitelství

...s Vámi?

Kontaktujte mne na +420 603 269 306 anebo info@pppreklady.com

Těším se na spolupráci!

Mgr. Pavlína Pravdová

www.pppreklady.com

info@pppreklady.com