Mgr. Pavlína Pravdová
+420 603 269 306 / info@pppreklady.com

Soudní překlady a tlumočení
Právní a obchodní překlady
Výuka anglického jazyka

Sworn English Translations & Interpreting
Legal and Business Translations
English Lessons

www.pppreklady.comMgr. Pavlína Pravdová

www.pppreklady.com

info@pppreklady.com